Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ...

Μερικές προσωπικές εργασίες για τη βοήθεια των μαθητών του γυμνασίου στα φιλολογικά μαθήματα. Πατήστε στους τίτλους, για να κατεβάσετε τα κείμενα σε PDF.

 Και για δημιουργική ξεκούραση στην ομορφιά της ποίησης και της μουσικής...