Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2011

ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ "ΜΕΣΣΑΠΙΑ"

 Άποψη του κάμπου των Ψαχνών και στο βάθος το όρος Μεσσάπιον (σήμ. Κτυπάς) της Βοιωτίας.

Τόσο το όνομα "Μεσσαπία" (τοπωνύμιο) όσο και τα "Μεσσάπιος" (υδρωνύμιο και εθνικό / εθνωνύμιο), "Μεσσάπιον" (ορωνύμιο), "Μεσσαπεύς" (παρώνυμο ως επίθετο του Διός), "Μεσσαπέαι" (τοπωνύμιο) και "Μεσσαπεεύς" (εθνικό), είναι όλα παρασύνθετα και παράγονται από το αρχικό σύνθετο όνομα "Μέσσαπος" (θεωνύμιο / ανθρωπωνύμιο).

Το όνομα "Μέσσαπος" έχει ως α' συνθετικό το επίθετο "μέσσος" και β' συνθετικό την πρωτο-ινδοευρωπαϊκή ρίζα "*ap-" (απ-), η οποία δηλώνει το ύδωρ και κατεξοχήν το ύδωρ ποταμού και τον ίδιο τον ποταμό. Ως εκ τούτου, Μέσσαπος είναι ο εν τω μέσω ποταμός (πρβλ. μεσοπόταμος).

Το δε τοπωνύμιο "Μεσσαπία", προσδιορίζει αφενός τον τόπο του Μεσσάπου και αφετέρου την κατά το μέσον διαρρεόμενη από (τον) ποταμό χώρα.

Με τα παραπάνω, ωστόσο, ουδεμία σχέση έχει ο κάμπος των Ψαχνών, τον οποίο ο Λ. Παπακωνσταντίνου (1972) βάφτισε Ευβοϊκή Μεσσαπία, ούτε και ο ποταμός Βαϊλελέκας (κοινώς Ρέμα), ο οποίος παράλληλα βαφτίστηκε Μεσσάπιος Ποταμός, ούτε και ο δήμος της περιοχής, ο οποίος κατά την ίδρυσή του (1835) έλαβε αυθαιρέτως το όνομα Δήμος Μεσσαπίου, το οποίο μέσα σε λίγα χρόνια μετατράπηκε σε Δήμος Μεσσαπέων και τελικά σε Δήμος Μεσσαπίων.
____________________________________

Καθώς υφίσταται βεβαίως και ζήτημα πνευματικής ιδιοκτησίας, περιορίζομαι σε αυτά τα ολίγα προς το παρόν και υπομονή μέχρι να ολοκληρωθεί η τελική επεξεργασία του βιβλίου μου "Στα ίχνη των Μεσσαπίων", όπου παρατίθεται πλήθος στοιχείων για το όνομα και την ιστορία του, με διεξοδική ανάλυση και επιστημονική τεκμηρίωση.