Τρίτη 20 Ιουλίου 2021

Η "ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ

"Προσωπική Ευθύνη"

Μαθητικό περιοδικό των Γυμνασίων Λίμνης (1993-1996, τεύχη 1-9) και Μαντουδίου (1997-1998, τεύχη 10-13), υπό το συντονισμό του φιλόλογου Δημήτρη Μπαρσάκη.

Βραβεύσεις

Πανελλήνιος Διαγωνισμός της εφημερίδας "ΤΑ ΝΕΑ" (1995).

Πανελλήνιος Διαγωνισμός του Ιδρύματος Προαγωγής Δημοσιογραφίας Αθ. Μπότση (1996).

Περιεχόμενα των τευχών

Οι παρακάτω σύνδεσμοι οδηγούν στα περιεχόμενα των αντίστοιχων τευχών, με δυνατότητα ανάγνωσης αρκετών θεμάτων.

Τα τεύχη 1-9 (Γυμνάσιο Λίμνης, 1993-1996)

Τεύχος 1 (Φεβρουάριος 1993)

https://web.archive.org/web/20101229223251/http://www.servitoros.gr/education/cat.php/55/

Τεύχος 2 (Μάρτιος 1993)

https://web.archive.org/web/20110406014119/http://www.servitoros.gr/education/cat.php/57/

Τεύχος 3 (Μάιος 1993)

https://web.archive.org/web/20101229223524/http://www.servitoros.gr/education/cat.php/56/

Τεύχος 4 (Οκτώβριος 1993)

https://web.archive.org/web/20101229223140/http://www.servitoros.gr/education/cat.php/58/

Τεύχος 5 (Μάρτιος 1994)

https://web.archive.org/web/20100729213406/http://www.servitoros.gr/education/cat.php/60/

Τεύχος 6 (Δεκέμβριος 1994)

https://web.archive.org/web/20101229224751/http://www.servitoros.gr/education/cat.php/59/

Τεύχος 7 (Ιούνιος 1995)

https://web.archive.org/web/20101229225216/http://www.servitoros.gr/education/cat.php/61/

Τεύχος 8 (Απρίλιος 1996)

https://web.archive.org/web/20101229224642/http://www.servitoros.gr/education/cat.php/62/

Τεύχος 9 (Μάιος 1996)

https://web.archive.org/web/20101229222634/http://www.servitoros.gr/education/cat.php/63/

Τα τεύχη 10-13 (Γυμνάσιο Μαντουδίου, 1997-1998)

Τεύχος 10 (Απρίλιος 1997)

https://web.archive.org/web/20110106212653/http://www.servitoros.gr/education/cat.php/52/

Τεύχος 11 (Μάιος 1997)

https://web.archive.org/web/20101229222235/http://www.servitoros.gr/education/cat.php/64/

Τεύχος 12 (Απρίλιος 1998)

https://web.archive.org/web/20110314032329/http://www.servitoros.gr/education/cat.php/54/

Τεύχος 13 (Μάιος 1998)

https://web.archive.org/web/20101229224424/http://www.servitoros.gr/education/cat.php/53/

Βλέπε και ΕΚΘΕΣΗ "ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ", ΛΙΜΝΗ 1993.