Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2011

ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ "ΜΕΣΣΑΠΙΑ"

 Άποψη του κεντρικού τμήματος της Ευβοϊκής Μεσσαπίας και στο βάθος το Βοιωτικό Μεσσάπιον όρος (σημ. Κτυπάς)

Τόσο το όνομα "Μεσσαπία" (τοπωνύμιο) όσο και τα "Μεσσάπιος" (ποταμωνύμιο και εθνικό), "Μεσσάπιον" (ορωνύμιο), "Μεσσαπεύς" (παρώνυμο του Διός), "Μεσσαπέαι" (τοπωνύμιο) και "Μεσσαπεεύς" (εθνικό), είναι όλα παρασύνθετα και παράγονται από το αρχικό σύνθετο όνομα "Μέσσαπος" (θεωνύμιο / ανθρωπωνύμιο).

Το όνομα "Μέσσαπος" έχει ως α' συνθετικό το επίθετο "μέσσ-ος" και β' συνθετικό την πρωτο-ινδοευρωπαϊκή ρίζα *ap- (απ-), η οποία δηλώνει το ύδωρ και κατ' εξοχήν το ύδωρ ποταμού και τον ίδιο τον ποταμό. Ως εκ τούτου, Μέσσαπος είναι ο εν τω μέσω ποταμός (πβ. μεσοπόταμος).

Το δε τοπωνύμιο "Μεσσαπία", προσδιορίζει αφενός τον τόπο του Μέσσαπου και αφετέρου την κατά το μέσον διαρρεόμενη από (τον) ποταμό χώρα.

____________________________________

Καθώς υφίσταται βεβαίως και ζήτημα προστασίας της πνευματικής μου ιδιοκτησίας, περιορίζομαι σε αυτά τα ολίγα προς το παρόν και υπομονή μέχρι να ολοκληρωθεί η τελική επεξεργασία του βιβλίου μου "Μεσσαπικά", όπου παρατίθεται πλήθος στοιχείων για το όνομα και την ιστορία του, με διεξοδική ανάλυση και επιστημονική τεκμηρίωση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: